Strategisk inriktning

Vi är en tillförlitlig, flexibel och nytänkande produktionspartner att förlita sig på. Vi erbjuder helhetslösningar och skapar mervärde för våra kunder som produktionspartner.
Genom rationella och hållbara lösningar säkrar vi långsiktig tillväxt och utveckling för båda parter.

Affärsidé

Produktion av högkvalitativa mekaniklösningar i effektiv serieproduktion.
Vi ska uppfylla kundens krav på hög kvalité, kompetens och god service genom effektiv produktion, från detaljnivå till komplexa systemleveranser.

Tjänsteutbudet innefattar olika typer av maskinbearbetning, montage och systemleverans med positiv inställning till kundanpassade lösningar.

Vision

En produktionspartner med långsiktigt samarbete och gemensam utveckling in i framtiden.

”Vi ska vara det självklara valet som helhetsleverantör för kunder med höga krav på tillförlitlighet, kvalité och flexibilitet”