Aknes ProduktionsPartner

Mer än bara mekanik

Aknes Mekaniska är delaktig i er produkts hela livscykel, från design, prototyp till serieproduktion och reservdelsförsörjning.
Vi verkar i flera olika branscher: medicinteknik, elektronik, verkstadsindustri, offshore och gjuterier.

Effektiv produktion från enstaka bearbetningsmoment till komplicerade arbetsstycken, olika bearbetningstyper och montering.
Ett långsiktigt samarbete som produktionspartner ger god kännedom och förståelse av kundens behov.

Vårt helhetsansvar- din trygghet.

Du får trygghet i affärsrelationen med oss och vi tar totalansvar för våra åtaganden, från början till slut.
Vi är kvalitéts- och miljöcertifierade enl ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Företagets historia

1994 startade verksamheten i Örbyhus. Genom årens lopp har vi byggt upp gedigen kompetens och modern maskinpark för skärande bearbetning. Tjänsteutbudet har breddats och kompletterats med konstruktionssupport, produktionsteknisk rådgivning, montering och lagerhållning.