Aknes Kärnvärden

Trygghet

Vår ambition är att skapa tillförlitlighet och trygghet för våra kunder.
Engagemanget och erfarenheten gynnar er som kund när vi antar nya projekt.

Flexibilitet

En flexibel inställning till allt från tillverkning till affärsmodell – allt kan förbättras!
Vi arbetar nära våra kunder och vet att det är en av våra styrkor och den flexibilitet detta ger utrymme för – det värnar vi om.
Små förändringar kan göra stora förbättringar  för helheten, så kan vi hjälpa er att lyckas.

Positivitet

Vi vågar prova nya sätt att arbeta både vad det gäller teknik och sättet att tänka runt vår kundrelation.
En positiv inställning till vårt arbete och en framåtsträvande vision för en verksamhet i konstant förbättring.

Vi är proaktiva i att utvecklas tillsammans med våra kunder för att vara en positiv kraft i våra kundförhållanden.