Mer än bara mekanik

Ett brett tjänsteutbud från konstruktionsstöd, prototypframtagning till serieproduktion, montage och lagerhållning.

Flexibla helhetslösningar anpassade efter varierande kundbehov.

Kunder