Kvalitetspolicy

Vi på Aknes Mekaniska ska vara lyhörda för våra kunders krav och önskemål, vara en pålitlig och kompetent samarbetspartner i syfte att uppnå långsiktiga affärsrelationer.

Genom att vara engagerade, flexibla och tillmötesgående kan vi erbjuda våra kunder tjänster och produkter av rätt kvalitet.

I våra kunduppdrag av mekanikproduktion med helhetsåtaganden, säkerställer vi kvalitén genom kontinuerlig kompetenshöjning, ett effektivt kvalitetssystem och ständigt förbättringsarbete.

Vår kvalitet och våra processer utvärderas regelbundet genom mätningar, avvikelsehantering, interna och externa revisioner.
Vår verksamhet styrs genom rutiner och instruktioner i vårt kvalité- och miljöledningssystem, och vi är certifierade enligt ISO 9001 & 14001.

Certifikat Aknes Mek CKM-4775-20211112

Vår verksamhet styrs genom rutiner och instruktioner i vårt kvalité- och miljöledningssystem, och vi är certifierade enligt ISO 9001 & 14001.