Kvalitetspolicy

Vi på Aknes Mekaniska ska vara lyhörda för våra kunders krav och önskemål, vara en pålitlig och kompetent samarbetspartner i syfte att uppnå långsiktiga affärsrelationer.

Genom att vara engagerade, flexibla och tillmötesgående kan vi erbjuda våra kunder tjänster och produkter av rätt kvalitet.

I våra kunduppdrag av mekanikproduktion med helhetsåtaganden, säkerställs kvalitén av vår kvalitetsavdelning med hjälp av ett effektivt kvalitetssystem, kontinuerlig kompetenshöjning och ständigt förbättringsarbete.

Kvalitetsavdelningen – CMM

Vår kvalitet och våra processer utvärderas regelbundet genom mätningar, avvikelsehantering, interna och externa revisioner.
Vår verksamhet styrs genom rutiner och instruktioner i vårt kvalité- och miljöledningssystem, och vi är certifierade enligt ISO 9001 & 14001.

Certifikat Aknes Mek CKM-4775-20211112

Vår verksamhet styrs genom rutiner och instruktioner i vårt kvalité- och miljöledningssystem, och vi är certifierade enligt ISO 9001 & 14001.