Strategisk inriktning

Aknes är ett mål- och värdestyrt företag med utgångspunkt i stort kundfokus och motiverade medarbetare. Vår strategiska inriktning är att vara en tillförlitlig, flexibel och nytänkande produktionspartner att förlita sig på. Vi erbjuder helhetslösningar och skapar mervärde för våra kunder som en gedigen produktionspartner. Genom rationella och hållbara lösningar säkrar vi långsiktig tillväxt och utveckling för båda parter.

Affärsidé

Produktion av högkvalitativa mekaniklösningar i effektiv serieproduktion.
Vi ska uppfylla kundens krav på hög kvalité, kompetens och god service genom att effektivt producera allt från detaljnivå till komplexa systemleveranser.

Tjänsteutbudet innefattar olika typer av maskinbearbetning, montage och systemleverans med en positiv inställning till att anpassa lösningar för varje kunds unika behov.

Vision

Vårt mål är att vara våra kunders produktionspartner i ett långsiktigt samarbete, och gemensamt utvecklas in i framtiden.

”Vi ska vara det självklara valet  som helhetsleverantör för kunder med höga krav på tillförlitlighet, kvalité och flexibilitet”