Strategisk inriktning

Aknes är ett mål- och värdestyrt företag med utgångspunkt i stort kundfokus och motiverade medarbetare. Vår strategiska inriktning är att vara en tillförlitlig, flexibel och nytänkande produktionspartner att förlita sig på. Vi erbjuder helhetslösningar och skapar mervärde för våra kunder som en gedigen produktionspartner. Genom rationella och hållbara lösningar säkrar vi långsiktig tillväxt och utveckling för båda parter.

Affärsidé

Vi levererar högkvalitativa mekaniklösningar, från designsupport och prototypframtagning till serieproduktion och reservdelsförsörjning. Vi ska uppfylla kundens krav på hög kvalité, kompetens och god service.

Vi uppfyller kundkraven genom att effektivt producera allt från enstaka bearbetningsmoment till komplexa detaljer med olika bearbetningstyper, montage och systemleveranser. Vi har en positiv inställning till att anpassa lösningar för varje kunds unika behov.

Vision

Vårt mål är att vara våra kunders produktionspartner i ett långsiktigt samarbete.

”Vi ska vara det självklara valet  som helhetsleverantör för kunder med höga krav på tillförlitlighet, kvalité och flexibilitet”