Kvalitetspolicy

Vi på Aknes Mekaniska ska vara lyhörda för våra kunders krav och önskemål, vara en pålitlig och kompetent samarbetspartner i syfte att uppnå långsiktiga affärsrelationer.

Genom att vara engagerade, flexibla och tillmötesgående kan vi erbjuda våra kunder tjänster och produkter av rätt kvalitet.

I våra kunduppdrag av mekanikproduktion med helhetsåtaganden, säkerställer vi kvalitén genom kontinuerlig kompetenshöjning, ett effektivt kvalitetssystem och ständigt förbättringsarbete.

Vår kvalitet och våra processer utvärderas regelbundet genom mätningar, avvikelsehantering, interna och externa revisioner.

 

ISO 9001 Aknes Mekaniska

ISO 14001 Aknes Mekaniska

Kvalitetssystem

Vi styr vår verksamhet genom rutiner och instruktioner i vårt kvalité- och miljöledningssystem, och är certifierade enligt ISO 9001 & 14001.