Aknes Kärnvärden

Trygghet

Vårt ambition är att vara tillförlitliga och skapa trygghet för våra kunder. Det ska kännas tryggt att arbeta på ett projekt med Aknes. Vårt engagemang och vår erfarenhet är något våra kunder drar fördel av när vi antar ett projekt.

Vi arbetar i nära kontakt med våra uppdragsgivare och genom samlad kunskap och delad dialog får vi en helhet och uppnår det bästa resultatet.

Vi skapar trygghet.

 

Flexibilitet

På Aknes har vi en flexibel inställning till allt från tillverkning till affärsmodell – allt kan förbättras! Vi arbetar nära våra kunder och vet att det är en av våra styrkor och den flexibilitet detta ger utrymme för – det värnar vi om.

Med flexibilitet och en vilja att hitta nya lösningar, skapar vi de bästa förutsättningarna. Vi vet att små förändringar kan göra stora förbättringar  på helheten och på så vis hjälper vi varandra att lyckas.

Vi är flexibla.

 

Positivitet

Vi vågar prova nya sätt att arbeta både vad det gäller det tekniska arbetssättet och vårt sätt att tänka runt vår kundrelation. Vi har en positiv inställning till vårt arbete och en framåtsträvande vision för en verksamhet i konstant förbättring.

Vi är proaktiva i att utvecklas tillsammans med våra kunder, vi vill vara en positiv kraft i våra kundförhållanden.

Vi tänker positivt.