Aknes ProduktionsPartner

Mer än bara mekanik

Vi är din produktionspartner som levererar en flexibel lösning på ert behov av högkvalitativ mekanik. Vi är delaktiga i kundproduktens hela livscykel, från designsupport och prototypframtagning till serieproduktion och reservdelsförsörjning.
Våra kunder återfinns i flera olika branscher som: medicinteknik, elektronik, verkstadsindustri, offshore och gjuterier.

Den gemensamma nämnaren för våra kunder är de krav som ställs på oss som produktionspartner: hög kvalité, kompetens och en servicegrad som ger möjlighet till unika kundanpassade lösningar.

Dessa krav uppfyller vi genom effektiv produktion från enstaka bearbetningsmoment till komplicerade arbetsstycken med höga precisionskrav, olika bearbetningstyper och montering. Allt styrs av vårt verksamhetssystem från förfrågan, produktion, leverans till vår nästkommande affär.

Långsiktighet i samarbetet som er produktionspartner ger oss en god kännedom och förståelse för dig som kund, och vi kan tillgodose dina kommande behov ännu bättre.

Vårt helhetsansvar- din trygghet.

Att du ska känna trygghet i affärsrelationen med oss genomsyrar hela vår verksamhet.  Vi tar totalansvar för våra helhetsåtaganden, från början till slut. Vårt verksamhetssystem och kvalitetsarbete är en garant för att vi uppfyller de förväntningar och krav du har på oss som leverantör.
Vi är kvalitéts- och miljöcertifierade enl ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Företagets historia

År 1994 startade vi verksamheten i Örbyhus, i en del av nuvarande produktionslokalerna. Då bestod tillverkningen av verktyg, produktionsutrustning och fåstyckstillverkning i manuella verktygs- och plåtbearbetningsmaskiner till kunder i vårt närområde.

Genom årens lopp har vi byggt upp en gedigen teknisk kompetens och högteknologisk utrustning i vår moderna maskinpark med CNC-maskiner av mycket hög kvalitet för skärande bearbetning. Tjänsteutbudet har också breddats genom åren och kompletterats med ett antal angränsande tjänster och teknisk support i form av konstruktionsarbete, produktionsteknisk rådgivning, montering och lagerhållning.

Vi håller till i Örbyhus, 200 meter från tåg och busstation. Produktionslokalerna på ca 1000 m2 är inrymda i en äldre industrifastighet som anpassats undan för undan efter våra utökade behov. Kommunikationerna är mycket goda, med bil via E4;an, 35 minuter från Uppsala och 1 timme från Stockholm. Med tåg 25 minuter från Uppsala och 40 minuter från Arlanda.

Förr i tiden

Träsängsfabriken- JPEG

 

Fastigheten någon gång under 1940-talet då snickeriverksamhet av sängar bedrevs här. Därav namnet Träsängsvägen, vår gatuadress idag.